Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Oy Kullanabilmeleri Hakkında Duyuru

Manama Büyükelçiliği 05.05.2010

Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ülkemizde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi, milletvekili genel seçimi ve halkoylamalarında oy kullanabilmelerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu'nun 10/04/2010 tarih ve 2010/264 sayılı kararı uyarınca vatandaşlarımızın aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirilmeleri ihtiyacı duyulmuştur.

-Yurtdışı seçmenler, milletvekili genel seçimi, cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamalarında oy verebileceklerdir.

-Yurtdışı seçmenler yalnızca seçimlere katılan siyasi partilere oy verebileceklerdir.

-Yurtdışı seçmenlerin, sandık, gümrük kapılarında oy kullanma ve elektronik oy yöntemlerinden hangisine göre oy kullanacağına, yabancı ülkenin durumuna göre Yüksek Seçim Kurulu'nca karar verilecektir.

-Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı bulunan seçmenler, seçimin yapılacağı günün yetmiş beş gün öncesinden başlamak üzere, seçim günü saat 17.00'a kadar yurda giriş ve çıkışlarında gümrük kapılarında kurulacak seçim sandıklarında oy kullanabileceklerdir.

-Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün adres kayıt sistemine kaydı bulunan ve yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarından seçmen niteliğini taşıyanlar yurtdışı seçmen kütüğüne kaydedilirler.

-Yurtdışı seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu'na ait www.ysk.gov.tr internet adresindeki "Yurtdışı Seçmen Sorgulama" ekranında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını girip, sorgulama yaparak durumlarını kontrol edebilirler.

-Seçmen niteliğine sahip olmasına ve yurtdışında ikamet etmesine rağmen, yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayan vatandaşlarımız, adres kayıt sistemine dahil olabilmek için Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesi'ne başvurarak adres beyan formunu doldurabilir veya bir örneği ekte sunulan adres beyan formunu doldurarak iadeli-taahhütlü olarak bağlı oldukları nüfus müdürlüğüne doğrudan gönderebilirler.

Saygıyla duyurulur.

Related Documents

ptifre55aorler45cofixq55Adres Beyan Formu

Sunday - Thursday

08.30 - 16.30 / 08.30 - 16.30

Consular Process: 08:30 am - 12:30 pm Visa: 13:00 - 14:30
1/1/2018 1/1/2018 New Year's Day
5/1/2018 5/1/2018 Labour Day
6/15/2018 6/17/2018 Eid Al Fitr
8/21/2018 8/23/2018 Eid Al Adha
9/11/2018 9/11/2018 Al Hijra New Year
9/19/2018 9/20/2018 Ashoora
11/20/2018 11/20/2018 Prophet's Birthday
12/16/2018 12/17/2018 Bahrain's National Day